Integritetspolicy

Integritetspolicy för Minior.se. 

Integritetspolicy för www.minor.se

Arla Foods AB, PO BOX 4083, Solna (”Arla Foods”) respekterar din personliga integritet. Denna informationstext beskriver hur Arla Foods, som personuppgiftsansvarig, samlar in och behandlar personuppgifter om dig i samband med våra tjänster och användningen av vår webbplats på www.minior.se.

Läs denna policy noga så att du förstår hur vi behandlar, använder och utlämnar dina personuppgifter. Om du har frågor rörande Arla Foods behandling av dina personuppgifter hittar du kontaktvägar i punkt 6.

1. Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifterna för följande ändamål och baserat på de angivna rättsliga grunderna:

• Bokning och hantering av bondgårdsbesök (GDPR art. 6(1)(b)).

• Hantering av användarkonto på minior.se.

Om du väljer att skapa en profil på vår webbplats måste du ange din e-postadress, namn och kontaktuppgifter (GDPR art. 6(1)(b).

• För att kunna återkoppla när du kontaktat oss via minior.se eller andra kontaktvägar (e-post, sociala medier, etc.) – kundtjänst.

Om du kontaktar oss kommer vi registrera de personuppgifter du anger (t.ex. namn, företag, roll, e-postadress, din förfrågan, etc.).

Vår kundtjänst har tillgång till dessa uppgifter så vi kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt (GDPR art. 6(1)(f)).

• Marknadsföring
Vi använder cookies för att ge dig marknadsföring och föreslå mer relevant innehåll på vår webbplats och tredjepartssajter (retargeting). Det här baseras på ditt cookie-samtycke, och det efterföljande användandet av cookie-data baseras på vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och vårt företag. Läs mer om vår cookie-policy här. https://minior.se/cookie-policy

Vi använder också sociala medier-plattformars verktyg för att marknadsföra våra produkter (t.ex. Facebook Custom Audience).  För det ändamålet kan vi komma att uppge krypterade e-postadresser som vi erhållit från dig (t. ex. när du registrerat dig för nyhetsbrev eller köp något från vår webbshop) till sociala medier-plattformarna, så att de kan visa marknadsförda inlägg i ditt flöde. Utlämnandet baseras på vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter (GDPR art. 6(1)(f)).

• Evenemang
Om du anmäler ditt deltagande i ett evenemang arrangerat av Arla kommer vi registrera personuppgifterna du uppgav till oss (såsom namn, e-postadress, evenemang, evenemangsdatum) för att kunna administrera evenemanget och ditt deltagande, bekräfta din anmälan samt komma i kontakt med dig vid eventuella förändringar (GDPR art. 6(1)(b)).

• Förbättra vår webbplats
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och säkerställa dess funktionalitet, för att spåra trafik till vår webbplats och för att optimera innehåll på sidorna. Det här baseras på ditt cookie-samtycke, och det efterföljande användandet av cookie-data baseras på vårt berättigade intresse av att förbättra vår webbplats. Läs med om vår cookie-policy här.

• Interaktion med Arla på sociala medier-plattformar
Om du följer eller interagerar med oss på någon av våra sociala medier-sidor såsom Facebook, Instagram etc. så kommer informationen du uppger vara föremål för det här integritetsmeddelandet såväl som integritetsmeddelandet på respektive sociala medier-plattform. Vi uppmuntrar dig att läsa integritetsmeddelandet på sådana sociala medier-plattformar.

När vi samlar in personuppgifter direkt från dig för det ändamål som anges ovan, tillhandahåller du personuppgifterna för att kunna boka och delta i bondgårdsbesök eller använda våra digitala tjänster. Du är inte skyldig att tillhandahålla dessa uppgifter till oss. Konsekvensen av att inte tillhandahålla personuppgifterna är att du inte kan boka bondgårdsbesök eller använda de erbjudna tjänsterna.


2. Utlämnande och överföring av personuppgifter

Personuppgifterna kommer att utlämnas och delas med följande mottagare baserat på de angivna rättsliga grunderna:

• Gård som ska besökas (GDPR art. 6(1)(b)) 

• Interbus AB som arrangerar transport fram och tillbaka till bokad gård (GDPR art. 6(1)(b)).

Vi utlämnar dina personuppgifter enligt ovan. I tillägg till detta gör vi personuppgifter tillgängliga för våra affärspartners, inklusive IT-leverantörer som lagrar och behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa affärspartners och leverantörer omfattas av Arlas instruktioner för lagring och behandling av personuppgifter

Somliga personuppgiftsbiträden och underbiträden kan vara belägna utanför EU. Överföringen av personuppgifter baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.


3. Lagringsperiod

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra ovanstående ändamål. Dock kommer din profil at raderas av inaktivitet i mer än 3 år

4. Dina rättigheter

Med vissa lagstadgade undantag har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.

Vidare har du rätt att begära att vi rättar personuppgifter om dig som kan vara felaktiga, liksom att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan begära att få tillgång till alla personuppgifter som du tillhandahållit till oss i ett strukturerat, allmänt vedertaget och maskinläsbart format, om vår behandling av personuppgifterna är baserad på ditt samtycke eller på ett avtal du träffat med oss (dataportabilitet).

På begäran av dig raderar vi dina personuppgifter, om vi inte har en rättslig grund för att fortsätta behandlingen.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet, till exempel Datainspektionen.


5. Rätt att invända

Du har rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter baserad på våra berättigade intressen (GDPR art. 6(1)(f)). I så fall avslutar vi behandlingen, om inte en fortsättning är möjlig för att våra berättigade intressen upphäver ditt intresse, eller om vi inte behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara en rättslig fordran.

6. Utöva dina rättigheter

Som beskrivet i avsnitt 4 och 5 ovan har du ett antal rättigheter gällande vår behandling av dina personuppgifter. Skicka din begäran till oss med hjälp av vårt digitala formulär om du vill utöva dessa rättigheter. Du hittar det här. 

7. Ändringar i denna Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy.


Version 2.1, December 2020